0 0
Tento online obchod používá cookies k některým užitečným funkcím. Například informace o aktuální relaci nebo jazykové nastavení jsou uloženy na Vašem počítači. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchodu omezené. Pokud nesouhlasíte, klikněte sem.

Podmínky vrácení peněz

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes internetovou objednávku. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců s výjimkou zboží spotřební povahy.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  • neodborným použitím výrobku
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně, telefonicky nebo na e-mail info@rprpaintball.cz Vaše reklamace bude co nejdříve projednána. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána.

Záruční oprava

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

Vrácení zboží

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svého internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Z částky budou odečteny náklady na poštovné. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Podmínky pro vrácení peněz
  • zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
  • odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
  • ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit
  • vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za námi a vámi zaplacené poštovné

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme daňový dobropis, po jeho podepsání a vrácení zpět na adresu provozovatele, převedeme částku na bankovní účet zákazníka.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.